Generalforsamling i Haderslev Lærerkreds - Kreds 93

Mandag den 4. marts kl. 17.00 i ”Festsalen” ved UC-syd Lembckesvej 3 Bygning E, 6100 Haderslev

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Haderslev Lærerkreds mandag den 4. marts kl. 17.00 i ”Festsalen” ved UC-syd Lembckesvej 3 Bygning E, 6100 Haderslev.

Inden selve generalforsamlingen holder Niels Munkholm et oplæg i anledning af DLF´s 150 års jubilæum.

Dagsorden jf. § 12 i vedtægterne er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning
 4. Regnskaber
 5.      a. Årsregnskab

       b. regnskab for kredsens Særlige Fond

  5. Indkomne forslag

  6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl.

  7. Budget og fastsættelse af kredskontingent

  8. Valg jf. §§ 9 og 11.

  9. Eventuelt.

  Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen på 093@dlf.org eller på jsra@dlf.org

Generalforsamlingsmaterialet bliver løbende lagt på kredsens hjemmeside under ”Generalforsamling 2024”. Efter generalforsamlingen er der spisning. Tilmelding til spisning senest den 21. februar på 093@dlf.org

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS