Generalforsamling i Glostrup Lærerforening - kreds 10

Torsdag d.14. marts kl.16:00 på Nordvangskolen

Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 14. marts 2024 kl. 16.00 på Nordvangskolen, lærerværelset. Det er gratis at deltage.

Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 27. februar 2024.

Beretning og bilag udsendes via mail.

www.dlfkreds10.dk

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS