Generalforsamling i Frederiksberg Lærerforening

Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 17:00. Grex (multisalen), Skolen Ved Søerne, Filippavej 2, 1928 Frederiksberg C.

Ordinær generalforsamling i Frederiksberg Lærerforening

Indkaldelse, dagsorden og øvrige materialer findes her: https://flfnet.dk/om-flf/generalforsamling/2024

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Tilmelding: via TR senest 15. marts