Generalforsamling i Brøndby Lærerforening – kreds 15

Tirsdag den 12. marts 2024, kl. 16.30 på Brøndby Strand Skole, Overbygningen, Dyringparken 1, 2660 Brøndby Strand.

Generalforsamling i Brøndby Lærerforening - kreds 15 for medlemmer af kredsen

Brøndby Lærerforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 12. marts 2024, kl. 16.30 på Brøndby Strand Skole, Overbygningen, Dyringparken 1, 2660 Brøndby Strand. 

Det er gratis at deltage.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være kredskontoret i hænde senest fredag d. 1. marts 2024.

Bilag udsendes via mail.

www.kreds15.org

Powered by Labrador CMS