Generalforsamling i Allerød – Hørsholm Lærerforening, Kreds 29

Onsdag d. 6. marts 2024 kl. 16.00 på Ravnsholtskolen, Søparken 1, 3450 Allerød.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Allerød – Hørsholm Lærerforening, Kreds 29

Onsdag d. 6. marts 2024 kl. 16.00 på Ravnsholtskolen, Søparken 1, 3450 Allerød.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forretningsorden

3. Beretning

4. Regnskaber

5. Indkomne forslag

6. Forslag til vedtægtsændringer

7. Fastlæggelse af ydelser til styrelsesmedlemmer m.v.

8. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

9. Valg jf. § 8

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest onsdag den 21. februar 2024.

Kredsens kontor: Slotsgade 47, 1., 3400 Hillerød, 029@dlf.org.”

Powered by Labrador CMS