Eleverne bruger ofte Google Translate i undervisningen. Men de er også opmærksomme på, at programmet ikke altid oversætter korrekt, viser et nyt speciale.
Eleverne bruger ofte Google Translate i undervisningen. Men de er også opmærksomme på, at programmet ikke altid oversætter korrekt, viser et nyt speciale.

Undersøgelse: Eleverne synes ikke, at Google Translate er snyd

Et nyt speciale har undersøgt elevers brug og holdninger til Google Translate i fransktimerne. De fleste synes, at det er et godt hjælpemiddel i undervisningen. Det er specialets forfatter enig i - men det kræver, at lærere og elever skal blive bedre til at bruge oversættelsesprogrammer rigtigt.

Publiceret Senest opdateret

Langt størstedelen af eleverne, der har fransk i udskolingen, bruger Google Translate i undervisningen. Og det ser de ikke som snyd.

I stedet mener de, at det hjælper dem i forhold til at slå ord op, lytte til udtalelsen og tjekke om grammatikken er rigtig.

”Hvis man kan bruge det i virkeligheden, så burde man da også må bruge det i skolen. Det vigtige er bare at lære, hvordan man bruger det rigtigt”, svarer en franskelev blandt andet.

Om specialet

Danièle Eychenne har skrevet specialet på kandidatuddannelsen i fransk sprog og kultur på Københavns Universitet.

27 skoler har deltaget i undersøgelsen til Danièle Eychennes speciale. 20 af skolerne er folkeskoler og syv skoler er friskoler.

806 franskelever fra 7. til 10. klasse har modtaget spørgeskemaet. Heraf har 694 elever svaret på spørgeskemaet.

Du kan læse specialets abstract her

Vil du læse hele specialet (på fransk) kan du henvende dig til Danièle Eychenne – dey@kp.dk

Udtalelsen stammer fra Danièle Eychennes speciale. Hun er CFU-konsulent i fransk på Københavns Professionshøjskole og har ved siden af læst en kandidat i fransk sprog og kultur på Københavns Universitet. Som afslutning på kandidatuddannelsen har Danièle Eychenne skrevet speciale om franskelevers holdning til oversættelsesprogrammer.

”Jeg har været lidt provokeret af retorikken omkring, at eleverne snyder, når de bruger Google Translate. Derfor vil jeg gerne være med til at nuancere debatten og give eleverne en stemme”, siger hun.

Som afslutning på sin uddannelse har hun sendt et spørgeskema ud til knap 700 elever med fransk i udskolingen.

Her har de anonymt svaret på, hvordan de bruger oversættelsesprogrammer som Google Translate i undervisningen. Hun har også spurgt, om de har en holdning til brugen af programmerne.

Specialet viser, at 70 procent af eleverne ofte bruger oversættelsesprogrammer som Google Translate i undervisningen. De bruger det blandt andet for at finde betydningen af franske ord, til at tjekke om de har formulereret sig korrekt og når de skal aflevere skriftlige opgaver i fransk.

”En del elever mener, at programmer som Google Translate kan understøtte dem, når de skal lære fransk. De ser det ikke som snyd, og de oplever ikke, at det fratager dem muligheden for at lære sproget”, siger hun.

Elever mangler viden om Google Translate

I spørgeskemaet har eleverne også svaret på, hvorfor de bruger Google Translate.

Langt størstedelen svarer, at det er, fordi oversættelsesprogrammerne er en hurtig og nem løsning i undervisningen.

Lidt over halvdelen er dog også opmærksom på, at Google Translate ikke altid er helt pålidelig.

”Den oversætter ikke altid tingene korrekt, men det er rart, at man kan sætte hele sætninger ind, fordi nogle gange betyder ord jo noget forskelligt, det kommer an på sammenhængen”, skriver en elev blandt andet.

I specialet har Danièle Eychenne desuden spurgt eleverne, om deres lærer nogensinde har lært dem at bruge Google Translate i undervisningen.

Her svarer 45 procent, at de aldrig har snakket om brugen af Google Translate med deres lærer. En elev skriver blandt andet:

”Jeg er umiddelbart imod OM (oversættelsesmaskiner, red.), men alle bruger det alligevel, så det kunne være fedt, hvis man på en god og lærerig måde kunne integrere OM i sprogundervisningen – uden at det gik hen og blev snyd”.

Ifølge Danièle Eychenne har eleverne brug for at få meget mere viden om, hvordan oversættelsesprogrammerne virker.

”Spørgeskemaet afslører, at de fleste elever bruger Google Translate på samme måde, som de bruger en ordbog. Men det er ikke en god ide, for Google Translate er dårlig til at oversætte uden en kontekst”, siger Danièle Eychenne.

De motiverede elever er bedre til at oversætte

Overordnet er der stor forskel på, hvor gode eleverne er til at bruge oversættelsesprogrammerne.

De elever, der ikke er så motiverede i franskundervisningen, har tendens til at oversætte uden at reflektere over brugen af programmerne.

Modsat har de motiverede elever en tendens til at finde på strategier, hvor oversættelsesprogrammerne hjælper dem med at forstå og lære fransk.

”De motiverede elever gør for eksempel det, at de kontrollerer betydningen af det, de har skrevet ved at oversætte frem og tilbage”, siger Danièle Eychenne.

”De bruger det også til at tjekke stavningen eller til at huske ord”.

Der er brug for mere viden

Med specialet i hånden håber Danièle Eychenne at få startet en dialog omkring, hvordan programmer som Google Translate kan integreres bedre i sprogundervisningen i folkeskolen.

”Lige nu står vi i et paradigmeskifte. Oversættelsesprogrammerne kræver, at vi skal vurdere sprog på en anden måde. Men jeg har ikke svaret på, hvordan vi skal gøre det. Dertil mangler vi stadig rigtig meget viden om oversættelsesmaskinernes betydning for sprogtilegnelsen”, siger hun.

For det første peger Danièle Eychenne på, at der mangler forskning på området.

”Jeg har undersøgt, hvad eleverne tænker. Men ikke hvad de konkret gør i undervisningen”, nævner hun.

”Vi har brug for at eksperimentere og undersøge, hvordan oversættelsesprogrammerne kan understøtte sprogtilegnelsen i grundskolen. Lige nu er lærernes holdninger og erfaringer meget blandede. Derfor har vi brug for at udvikle en informerede og kritisk tilgang til værktøjerne”

Derudover mangler der praksiserfaring med at bruge programmer som Google Translate i undervisningen.

”Helt enkelt mangler der materialer og opgaver, som lærerne kan bruge. Jeg håber, at der snart kommer en masse aktiviteter med oversættelsesprogrammer i skolen, så vi kan finde ud af, hvornår de dur i undervisningen, og hvornår de ikke gør”.

Powered by Labrador CMS