Generalforsamling i F4, Lolland-Falsters Lærerforening/kreds 068

Torsdag den 20. april 2023 kl. 11.00 på Kulturværket (Nørregadeteatret) i Maribo

Foreløbig dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent

2.Forretningsorden

3.Godkendelse af endelig dagsorden

4.Formandens beretning

5.Fremlæggelse af regnskab

6.Indkomne forslag

8.Eventuelt

Eventuelle forslag til dagsordenen indsendes senest 29. marts 2023.

Efter generalforsamlingen serveres en let frokost, hvorfor tilmelding er nødvendig i uge 13 (27.3.-31.3.) til Dorthe Jørgensen på mail: doraage@post.tele.dk

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.