70 millioner til forskning i børns læring og trivsel

Trygfondens Børneforskningscenter har fået en ny bevilling, så de kan fortsætte med at forske frem til 2031. Professor Simon Calmar Andersen, fortæller, at centret blandt andet vil forske i matematik, læsning og værktøjer til lærerne, så de kan udvikle elevernes mere avancerede færdigheder.

Publiceret Senest opdateret

Trygfondens Børneforskningscenter er et tværfagligt forskningscenter på Aarhus Universitet, som siden 2013 har forsket i børn og unges trivsel, læring og udvikling og i samarbejde med kommuner, ministerier og frivillige organisationer har de udviklet og implementeret evidensbaseret indsatser.

Oprindeligt fik centeret penge til seks år. Efterfølgende blev de forlænget i fire år, og nu har Trygfonden så bevilget 70 millioner til syv nye års forskning.

Centerets leder, professor Simon Calmar Andersen, fortæller, at det gennem mere end 30 forskningsprojekter er blevet tydeligt for forskerne, at der er to perioder i børns liv, hvor det særligt er muligt at styrke deres læring og udvikling.

Professor i statskundskab på Aarhus Universitet Simon Calmar Andersen er leder af centeret.
Professor i statskundskab på Aarhus Universitet Simon Calmar Andersen er leder af centeret.

"To vinduer for udvikling kan man kalde det. Det ene vindue er i de tidlige år, hvor der fortsat er et stort potentiale for at styrke børns tidlige kompetencer, hvis man for eksempel arbejder systematisk med evidensbaserede indsatser i dagtilbud. Det andet vindue er omkring 11-15-års-alderen, hvor børn har særlige muligheder for at udvikle de mere avancerede færdigheder, som de har brug for, når de mere basale sproglige og matematiske kompetencer er faldet på plads”.

Værktøjer til lærerne

Dén viden bliver styrende for de forskningsprojekter, de vil tage fat på i de kommende syv år. På det tidlige område har centeret udviklet en pædagogisk ramme "Vi Lærer Sammen", som styrker sprog og vigtige kompetencer hos børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Den bliver nu udbygget, så den også er målrettet indskolingen.

På mellemtrinnet vil de have fokus på matematik og på læsning.

"Vi har et ambitiøst mål om at udvikle forskningsbaserede værktøjer, der giver lærerne bedre muligheder for at styrke elevernes avancerede færdigheder og kompetencer", fortæller Simon Calmar Andersen og uddyber:

"Vi kommer til at have fokus på skolens og lærernes betydning for udvikling af elevernes mere avancerede færdigheder. At man går fra at kunne læse ord - afkodning - til faktisk at kunne forstå det, man læser og relatere det til sit eget liv. At man i matematik går fra at lære nogle standardmåder at regne opgaver på til at have en talforståelse, der gør, at man kan løse samme problem på mange måder".

Et andet vigtigt fokus er at forske i, hvordan man kan understøtte udbredelsen af gode initiativer.

"Der er mange eksempler på, at projekter dør ud, når projektmagerne er taget hjem, eller at penge bevilget centralt ikke bliver brugt til det, der var formålet. Det har vi også nogle planer for at kigge på", fortæller han.

Powered by Labrador CMS