Anmeldelse

Håndværk og design

Håndværk og design - en fagmetodik

Hvis bogens bredt reflekterende tilgang tages for gode varer, følger der i de forskellige kapitler en kvalificeret vifte af inspiration, der alt efter læserens tilgang og elevernes faglige niveau vil kunne udmøntes i talrige gode undervisningsforløb.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er en del udfordringer på spil i disse år, hvor håndværk og design, det nye fag i folkeskolen, er på vej til at finde sin form. Bogen her er det andet opus om faget fra forfatterne Hanne Schneider og Stig Pedersen, der i 2016 stod bag "Håndværk og design – en fagdidaktik", udgivet på samme forlag. I den mellemliggende periode er de to blevet opfordret til at udbygge de fagdidaktiske vinkler med refleksioner over og ideer til den praktiske undervisning i faget.

Fakta:

Titel: Håndværk og design

Forfatter: Hanne Schneider, Stig Pedersen

Pris: 250

Sider: 120

Forlag: Hans Reitzels Forlag

I det første kapitel redegøres for intentionerne bag bogens struktur, ligesom der trækkes linjer mellem den formelle beskrivelse af faget og flere af de tilgange, der har vundet indpas som brugbare ved planlægning af eksempelvis designbaserede undervisningsforløb. Desuden lægges op til kollegialt samarbejde om de enkelte forløb, ligesom det understreges, at bogens intention er at inspirere til udvikling af metoder til undervisning i faget – uden dermed at gå ind i fagets metoder. Der refereres desuden til nogle underliggende strategier i form af fire tilgange til kompetenceområdet design og seks tilgange til undervisningsmetoder, der siden udfoldes i de følgende kapitler. En struktur, der nok giver mening i forhold til overskuelighed og konkret forståelse for den eller de læsere, der springer mellem kapitlerne, men som kan forekomme noget begrænsende i forhold til en lidt bredere opfattelse af, hvordan de samme tilgange vil kunne spille dialogisk sammen i en større formgivnings- og designsammenhæng.

Det første oplæg til undervisningsmetode tager udgangspunkt i begrebet ”Den materielle kultur”, der eksemplificeres med reference til vikingernes skibsbyggehåndværk. Der er tale om et omfattende oplæg, der som eksempel inddrager rekonstruktion af et vikingeskib som ramme for forståelsen af det overordnede begreb. Senere følger konkrete eksempler på de håndværk, eleverne kan møde inden for brugen af såvel hårde som bløde materialer (beskrivende konstruktion indført i forbindelse med det nye fag), og endelig stilles en designopgave målrettet forslag til udvikling af siddemøbler til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, baseret på de oplevelser og erfaringer, eleverne har gjort i det foreløbige projekt. Som det fornemmes af denne kompakte opremsning, tillægges forståelsen af den materielle kultur en del perspektiver. Eller med andre ord: Bare i dette ene kapitel er der gods nok til planlægning af indtil flere vedkommende undervisningsforløb.

Den samme divergente tilgang ses i det følgende kapitel, hvor funktion, kommunikation og æstetik eksemplificeres gennem tre håndfaste forslag til design og fremstilling af fuglehuse. En type målrettes funktionel brug i naturen, en type inddrages som kommunikerende symbol på værdier som natur, hygge og fritid, mens en tredje udfoldes som oplæg til en udsmykningsopgave. Tilbage står det åbne spørgsmål, om det ikke vil være mindre kunstigt at forene de tre tilgange i arbejdet med et enkelt forløb. Omvendt, hvis denne bredt reflekterende tilgang tages for gode varer, følger der i bogens øvrige kapitler en kvalificeret vifte af inspiration, der alt efter læserens tilgang og elevernes faglige niveau vil kunne udmøntes i talrige gode undervisningsforløb.

De eksempler, der inddrages undervejs, enten perspektiverende eller i form af forslag til konkrete forløb, lægges åbent ud til kollegial og tværfaglig bearbejdning. Derved fastholdes intentionen med bogen fra start til slut. For mere garvede folk vil der være flere kendte eksempler, mens der for nye kolleger er mange gode overvejelser og brugbare referencer. De enkelte kapitler afrundes af overskuelige og relevante litteraturlister. I nogle tilfælde måske lige kortfattede nok, for eksempel vil det give mening at udvide med forslag til uddybende faglitteratur, hvis den enkelte lærer skulle have brug for en mere kvalificeret klangbund i sit forarbejde, end de formelle tilgange kan bidrage til. Enkelte af bogens tekster er illustreret med enkle teorimodeller eller stemningsskabende fotos. Mens der relateres til brugen af de første igennem argumenter og eksempler, fremstår de sidste desværre uden uddybende information.