Ekstraordinær generalforsamling i Silkeborg Lærerforening

Mandag d.27/11-2023 kl. 19. Sted: Medborgerhuset (sal A)

Kære Medlemmer af Silkeborg Lærerforening

Vi indkalder jer hermed til endnu en ekstraordinær generalforsamling, da vi skal have valgt en ny næstformand som en naturlig konsekvens af formandsvalget.

Generalforsamlingen bliver afholdt på Medborgerhuset (sal A) mandag den 27. november 2023 kl. 19 og med et forventet sluttidspunkt senest kl. 20.

Tilmelding skal ske senest torsdag den 23. november 2023 til 132@dlf.org.

Iflg. vedtægterne skal en ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 5 dages varsel.

Til alle valg eller afstemninger i forbindelse med generalforsamlinger i Silkeborg Lærerforening, skal man være til stede i lokalet. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt eller brev iflg. §5 i vedtægterne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af næstformand

3. Evt.

Hvis man ønsker at stille op til posten som næstformand, kan man få et indlæg med i et kandidathæfte. Det skal være sendt til 132@dlf.org senest kl. 12 torsdag den 16. november 2023, og vil blive sendt ud til alle fredag den 17. november 2023. Man kan også stille op på selve aftenen.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.