Ekstraordinær generalforsamling i Hvidovre Lærerforening

Tirsdag den 27. september 2022 kl. 16.00

På den ordinære generalforsamling den 17. marts 2022 måtte punktet om regnskab for 2021 udsættes, da sygdom havde betydet, at regnskabet ikke var blevet revideret (se referat på vores hjemmeside). Det blev vedtaget, at der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling til behandling af punktet. Regnskabet er nu revideret, og som man kan se i bilaget til denne indkaldelse, har Hvidovre Lærerforening holdt sig inden for budgettet, og kom endda ud af 2021 med et mindre overskud.

Generalforsamlingen afholdes virtuelt i Google Meet. Du skal tilmelde dig generalforsamlingen ved at sende en mail til 014@dlf.org senest tirsdag den 27. september kl. 15.00.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Du vil herefter få tilsendt et link på den mailadresse, du tilmelder dig fra.

Dagsorden:

· Valg af dirigent Kredsstyrelsen foreslår Louise Mikkelsen.

· Godkendelse af regnskab for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021 Revisionsfirmaet Edelbo og Lund-Larsen har konkluderet, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021 er i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Kredsstyrelsen

Link til bilaget:

https://www.dlfkreds14.dk/media/15413136/driftsregnskab-2021.pdf

Powered by Labrador CMS