Ekstraordinær generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Torsdag d. 20. juni 2024 kl. 16:15 - ca. 17:00 i aulaen på Møllevangskolen, Møllevangs allé 20, 8210 Aarhus V.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 11.

1. Valg af dirigent.

2a. Vedtagelse af forretningsorden.

2b. Valg af referent.

2c. Valg af stemmeudvalg.

3. Valg jævnfør vedtægternes § 12.

4. Eventuelt.

Endelig dagsorden udsendes til arbejdspladserne og opslås på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.