Generalforsamling Viborg Lærerkreds

Torsdag den 9. marts 2023. BDO-loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Viborg Lærerkreds (kreds 140)

Torsdag den 9. marts 2023

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

BDO-loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg

Program:

Kl. 16.00: Dørene åbnes

Kl. 17.00: Medlemsmøde m. formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Katrine Fusager Rohde

Kl. 17.45: Spisning (husk tilmelding til TR)

Kl. 19:00: Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne

Endelig dagsorden vil fremgå af kredsens hjemmeside og nyhedsbrev, som udsendes til alle medlemmer senest 5 hverdage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på 140@dlf.org senest torsdag den 23. februar 2023.

Tilmelding til spisning gennem din TR. Hvis du ikke har en TR, kan du tilmelde direkte til kredskontoret (140@dlf.org eller 8662 9300) senest mandag d. 27. februar 2023.

Powered by Labrador CMS