Generalforsamling i Vejle Lærerkreds – kreds 113

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 17.00 i Bygningen, Vejle.

Vejle Lærerkreds indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 23. marts 2023 kl. 17.00 i Bygningen, Vejle.

Dagsorden iflg. vedtægterne :

  1. Valg af dirigent
  2. Fastsættelse af forretningsorden
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Budget og fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende regnskabsår (2023) og foreløbigt budget og kontingent for kommende regnskabsår (2024)
  7. Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 28. februar kl. 12.00.


Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS