Generalforsamling i Vallensbæk Lærerkreds – kreds 9

Fredag den 24. marts 2023 kl. 16.30 – ca. 18.30 på Pilehaveskolen

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 24. marts 2023 kl. 16.30 – ca. 18.30 på Pilehaveskolen – derefter spisning for tilmeldte. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Det er gratis at deltage.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest torsdag den 9. marts 2023.

Beretning og bilag udsendes via mail.

www.dlfkreds9.dk

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS