Generalforsamling i Sønderborg Lærerkreds

Onsdag den 1. marts 2023 kl. 17.00 på Humlehøj-Skolen.

Sønderborg Lærerkreds afholder generalforsamling ONSDAG den 1. marts 2023 kl. 17.00

på Humlehøj-Skolen.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Vi starter aftenen med Rikke Østergaard og foredraget ”Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben…”

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Indkomne forslag

Kredsstyrelsen stiller forslag om afholdelse af generalforsamling hvert 2. år jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter §10 stk. 8

  1. Regnskab
  2. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer
  3. Budget og fastlæggelse af kontingent
  4. Eventuelt

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Nanna Stryhn-Johnsen, nbst@dlf.org senest torsdag d. 19.02.23 kl. 12:00.

Kredsen sørger for smørrebrød og vand/øl, hvorfor tilmelding til din TR er nødvendig inden mandag den 6. februar klokken 12:00.

Medlemmer af kreds 91, som ikke har en TR, kan tilmelde sig direkte til 091@dlf.org senest mandag d. 6. februar 2023 kl. 12:00.

Powered by Labrador CMS