Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds

Torsdag d.16 marts 2023 kl.17:00. Sted: Marievangsskolen - Skoletorvet

Foreløbig dagsorden

1. Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

2. Godkendelse af forretningsorden

3. Mundtlig beretning. (Herunder debat og evt. vedtagelse af udtagelser)

4. Godkendelse af det reviderede regnskab for perioden 1.1.22 - 31.12.22

5. Indkomne forslag

6. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 1.1. 2023 - 31.12. 2023

7. Suppleringsvalg jf. vedtægterne §8 stk 2

a) Valg af 1 kredsstyrelsesmedlem for et år.

b) Valg af 3 suppleanter til kredsstyrelsen for et år.

8. Valg jf. vedtægterne § 8 stk 3,

a) Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest mandag den 6. marts 2023 på 054@dlf.org

Den endelige dagsorden udsendes 10. marts 2023

Af hensyn til bestilling af sandwich bedes tillidsrepræsentanterne senest mandag den 6. marts meddele kredskontoret hvilke medlemmer, der ønsker at deltage i spisningen. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, kan du tilmelde dig på 054@dlf.org