Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening kreds 143

Torsdag den 2. marts 2023 i kantinen på Skive Seminarium.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 2. marts 2023 i kantinen på Skive Seminarium.

Generalforsamlingen får besøg af Formand Gordon Ørskov Madsen kl. 17.00, dernæst er der spisning kl. 18.15. Mødet starter kl. 19.00.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere

2. Forretningsorden

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp.

7. Budget og fastsættelse af kontingent

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest mandag d. 20. februar kl. 12.00.

Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest torsdag den 23. februar kl. 10.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS