Generalforsamling Skanderborg-Odder Lærerkreds

Torsdag den 23. marts kl. 17.00 på Odder Parkhotel, Thorvald Køhlsvej 25, 8300 Odder.

Generalforsamling Skanderborg-Odder Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skanderborg-Odder Lærerkreds torsdag den 23. marts kl. 17.00 på Odder Parkhotel, Thorvald Køhlsvej 25, 8300 Odder.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest mandag den 13. marts 2023.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

www.kreds131.dk

Powered by Labrador CMS