Generalforsamling i Silkeborg Lærerforening kreds 132.

Fredag den 17. marts 2023 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg - Sal 1

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

fredag den 17. marts 2023 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg - Sal 1

Vi starter kl. 17.00 med et oplæg af Rasmus Alenkær:

”Inklusion – Pædagogisk Værtsskab” hvorefter der vil være

fælles spisning. Den ordinære generalforsamling vil starte kl. 19.15.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af mødets forretningsorden

3. Beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Indkomne forslag

6. Vedtægtsændringer

7. Budget og fastsættelse af kontingent

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden (Silkeborg Lærerforening, Hostrupsgade 39, 3., Silkeborg) senest den 6. marts 2023.

Endelig dagsorden udsendes til skolerne den 10. marts 2023.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS