Generalforsamling i Randers Lærerforening

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle 26, Randers C.

Generalforsamling i Randers Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening, Kreds 130

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle 26, Randers C.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale

7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 2. marts 2023.

I løbet af generalforsamlingen vil der være spisning og foredrag med Jacob Aastrup fra Center for Digital Pædagogik. Læs mere om Jacob på Randers Lærerforenings hjemmeside.

Tilmelding via tillidsrepræsentanten senest mandag den 8. marts 2023. For medlemmer, der ikke har et ansættelsessted med en tillidsrepræsentant, er ledige, medlem af fraktion 4 m.m. foregår tilmelding til generalforsamlingen på mail til 130@dlf.org. Husk at skrive navn i mailen og ”Generalforsamling” i emnefeltet.

Kredsstyrelsen

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS