Generalforsamling i Randers Lærerforening

Generalforsamling i Randers Lærerforening, Kreds 130, Torsdag den 17. marts 2022 kl. 17.30

Publiceret Senest opdateret

Hvis det er muligt, så afholdes generalforsamlingen fysisk på Tradium, Vester Alle 26, Randers C.

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale

7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår

8. Valg jf. §8 i vedtægterne

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal fremsendes på mail lepl@dlf.org til kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 3. marts 2022.

Tilmelding via tillidsrepræsentanten senest mandag den 7. marts 2022.

Kredsstyrelsen

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS