Generalforsamling i Odsherred Lærerkreds 051

Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 18.00 i Personalerummet på Fårevejle Skole.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Odsherred Lærerkreds 051 tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 18.00 i Personalerummet på Fårevejle Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal sendes til kredsen på mail 051@dlf.org senest d. 18. marts 2023.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og på kredsens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamling og efterfølgende spisning sker ved opslag på skolerne. Tilmelding for medlemmer uden fast arbejdssted eller udenfor skolerne sker direkte til kredskontoret på mail 051@dlf.org senest d. 20. marts.