Generalforsamling i Vends Herreds Lærerkreds

Onsdag den 1. marts 2023 kl. 16.30 - Aulaen, Østre Skole Middelfart

Generalforsamling i Vends Herreds Lærerkreds 2023

Onsdag den 1. marts 2023 kl. 16.30

Aulaen, Østre Skole Middelfart

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp
  6. Budget og fastlæggelse af kredskontingent
  7. Eventuelt

Forslag der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær

Tilmelding til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest den 22. februar 2023

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.