Generalforsamling i Lejre Lærerforening

Mandag d. 13. marts 2023 klokken 17.00 i kantinen på Hvalsø skole.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Lejre Lærerforening mandag d. 13. marts 2023 klokken 17.00 i kantinen på Hvalsø skole.

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Forretningsorden

3. Beretning

4. Indkomne forslag

5. Regnskab

6. Fastlæggelse af kontingent, herunder budget med frikøb og ydelser

7. Eventuelt

Eventuelle forslag til dagsordenen og tilmelding til spisning skal være på kredskontoret senest 27. februar 2023


Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.