Generalforsamling i Køge lærerforening kreds 44

Torsdag den 16. marts 2023 klokken 17.00 i Teaterbygningen i Køge.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2023 klokken 17.00 i Teaterbygningen i Køge.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden

2) Beretning

3) Regnskab kredsen samt regnskab for Særlig Fond

4) Indkomne forslag

5) Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer

6) Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte

7) Budget: a. Fastsættelse af kontingent b. Fastsættelse af bidrag til Særlig Fond, c. Fastsættelse af økonomisk ramme til andre organisationer

8) Eventuelt

Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formanden, Pernille Nørgaard, senest den 2. marts 2023 på kredskontoret, Bjerggade 12, 4600 Køge eller via mail: 044@dlf.org.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske via tillidsrepræsentanten eller til kredskontoret på 56 66 29 66 eller mail 044@dlf.org senest torsdag den 9. marts 2023.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.