Generalforsamling i Vestjysk Lærerforening - pensionistforeningen

Tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 09.30. Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A, Holstebro

Ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 09.30.

Generalforsamlingen afholdes på

Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A, Holstebro

Foreløbig dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Forretningsorden
  3. Beretning
  4. Regnskabet - herunder orientering om budgettet
  5. Indstilling om kontingent for fraktion 4 til kreds 127
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter jfr. § 3
  8. Eventuelt

Sidste frist for indsendelse af forslag er d. 6. februar 2023.

Forslag sendes til formanden. E-post: gunnar@houlbypedersen.dk

Endelig dagsorden kan ses på hjemmesiden fra d. 10. februar 2023.

Vi begynder med kaffe/te og rundstykker, hvorefter vi afholder generalforsamling.

Efter generalforsamlingen bliver der serveret en let frokost med

tilhørende drikkevarer.

Ægtefæller/ledsagere, der ikke er medlem, kan deltage i arrangementet, bortset fra generalforsamlingen, og betalingen er 75 kr.

Medlemmer har gratis adgang.

Efter generalforsamlingen bliver der tilbudt en filmforevisning, hvis titel vil blive offentliggjort senere, dels via mail, dels på hjemmesiden og Facebook.

Tilmelding til kredskontoret og evt. betaling via netbank fra den 30. januar og senest den 10. februar.

Husk at angive om filmforevisning ønskes.

Powered by Labrador CMS