Generalforsamling i Vestjysk Lærerforening – kreds 127

Den 8. marts 2023 kl. 17.00 i BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestjysk Lærerforening

den 8. marts 2023 kl. 17.00 i BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5 og 6.

Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 6 dage

før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes sat på dagsorden, skal være formanden i hænde senest den 22. feb. 2023.

På kredsstyrelsens vegne

Torben Voss

kredsformand

Powered by Labrador CMS