Generalforsamling i Lærerkreds Nord

Fredag den 17. marts kl. 17:00 på UCN Hjørring

Generalforsamling i Lærerkreds Nord

Fredag den 17. marts på UCN Hjørring

Lærerkreds Nord afholder ordinær generalforsamling med efterfølgende spisning på UCN i Hjørring fredag den 17. marts klokken 17. Dørene åbnes klokken 16, hvor der er mulighed for kollegialt samvær med musik og fredags-øl/vand.

Da vi er i et ulige år, er det en temageneralforsamling uden valg og beretning. Årets tema er dialog med formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, som deltager i generalforsamling.

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Kredsstyrelsens Tema: Dialog med DLF´s formand Gordon Ørskov Madsen

3. Regnskaber

4. Indkomne forslag

5. Budget, fastlæggelse af kontingent

6. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår.

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Lars Busk Hansen, Amtmandstoften 4, 9800 Hjørring, senest tirsdag den 7. marts.

Sæt kryds i kalenderen og hold øje med kommende nyhedsbrev, hvor vi åbner for tilmelding til spisning.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.