Generalforsamling i Herlev Lærerforening

Onsdag d. 15. marts kl. 16 – 18 i Herlev Medborgerhus

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herlev Lærerforening.

Onsdag d. 15. marts kl. 16 – 18 i Herlev Medborgerhus

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer

6. Budget og fastsættelse af kontingent

7. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes senest 1. marts 2022 på 023@dlf.org

Mvh. Kredsstyrelsen

Tilmelding til spisningen efter generalforsamlingen:

  • Medlemmer på skolerne og PPR – til TR senest fredag d. 3. marts
  • Øvrige medlemmer/pensionister til kredskontoret på mail 023@dlf.org senest mandag d. 6. marts kl. 12.
Powered by Labrador CMS