Generalforsamling i Hedensted Lærerkreds, Kreds 116

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 17.30 på Hedensted Sognegård.

Der afholdes generalforsamling i Hedensted Lærerkreds onsdag den 15. marts 2023 kl. 17.30 på Hedensted Sognegård.

Dagsorden ifølge vedtægternes §7.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Punkter der ønskes behandlet under punktet ”indkomne forslag” skal være indsendt til Kredsformanden (116@dlf.org) senest onsdag den 1. marts 2023.