Generalforsamling Haderslev Lærerkreds, kreds 93

Torsdag d. 16. marts kl. 17 i Genforeningssalen på Hotel Norden i Haderslev

Kære medlem

Du indkaldes hermed til Generalforsamling i Haderslev Lærerkreds, kreds 93 torsdag den 16. marts kl. 17 i Genforeningssalen på Hotel Norden i Haderslev med efterfølgende spisning.

Foreløbig dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Beretning.

4. Regnskaber.

a. Årsregnskab.

b. Regnskab for kredsens Særlige Fond.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl.

7. Budget og fastsættelse af kredskontingent.

8. Valg, jf. §§ 9 og 11.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal fremsendes til kredsformanden senest fredag den 3. marts

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.