Generalforsamling Furesø Lærerkreds

Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 16.00 på Solvangskolen Nordtoftevej 58, 3520 Farum

Generalforsamling onsdag d. 15. marts 2023 kl. 16.00 på Solvangskolen Nordtoftevej 58, 3520 Farum

Foreløbig dagsorden:

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af honorarer m.v. til styrelsesmedlemmer

6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent fra det følgende kalen­derår.

7. Evt.

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, må være formanden skriftligt i hænde senest d. 02.03.2023 på 028@dlf.org

Efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær.

Af hensyn til traktementet skal der ske tilmelding til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest tirsdag d. 08.03.23.