Generalforsamling Esbjerg Lærerforening kreds 100

Torsdag den 16. marts 2023 klokken 17.00 på UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2023 klokken 17.00 på UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø (Seminariet i Esbjerg) pris kr. 0 .-.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 6. marts 2023.

Tilmelding til din TR eller Kredskontoret senest onsdag den 08. marts 2023.

Powered by Labrador CMS