Generalforsamling i Egedal Lærerkreds, Kreds 33.

Torsdag den 23. marts 2023 klokken 17.00 i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds, Kreds 33.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Egedal Lærerkreds torsdag den 23. marts 20223 klokken 17.00 i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forretningsorden
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Beretning
 6. Regnskaber
  1. Driftsregnskab
  2. Regnskab for Udlagt Særlig Fond
  3. Regnskab for Aktivitetsfonden
 7. Indkomne forslag
 8. Budget og fastlæggelse af kontingent
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være modtaget på kredskontoret, Rørsangervej 13, 3650 Ølstykke eller mail: 033@dlf.org senest den 9. marts 2022.

Tilmelding til spisning i forbindelse med generalforsamlingen skal ske til 033@dlf.org senest torsdag 16. marts.

Steen Herløv Madsen

Formand, Egedal Lærerkreds (33).

Karina Heidi Hentzen

Næstformand, fungerende formand Egedal Lærerkreds, 033

Powered by Labrador CMS