Generalforsamling Amagerkredsen Tårnby Dragør kreds 13

Torsdag den 9. marts 2023 kl. 16.00 på Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup

Generalforsamling

Torsdag den 9. marts 2023 kl. 16.00 på Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup

FORELØBIG DAGSORDEN:

1. Generalforsamlingens åbning og valg af dirigent

2. Forretningsorden for afvikling af årets generalforsamling

3. Formandens beretning

4. Regnskab for 2022

5. Vedtægtsændringer

6. Evt. indkomne forslag

7. Budget og fastlæggelse af kredskontingent samt kontingent til Kredsens Støttefond

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden Ulla Erlandsen. “Lærernes hus” - Præstefælledvej 37, 2770 Kastrup senest tirsdag den 21. februar.

Der bliver serveret sandwich efter generalforsamlingen for dem, som har tilmeldt sig til det. Der er under afviklingen af generalforsamlingen servering af chips, øl, vin og vand.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Tilmelding til sandwich er senest fredag den 3. marts enten på opslaget på din skole eller pr. mail til Lærernes Hus 013@dlf.org