Kandidat

Kresten Dahlmand Andersen, Roskilde Lærerforening

1. suppleant: Helle Brinch Larsen Kreds 42
2. suppleant: Christina Even Kreds 51

Jeg er lærer og tillidsrepræsentant på Klostermarksskolen og kredsstyrelsesmedlem i Roskilde Lærerforening

Fagforening handler om fællesskab. I Danmarks Lærerforening skal vi styrke vores fællesskab for at kunne flytte folkeskolen i den rigtige retning og sikre medlemmerne ordentlige arbejdsvilkår.

Som hovedstyrelsesmedlem vil jeg arbejde for, at fællesskabet rækker helt ud til alle medlemmer. Det er der, vi finder foreningens hjerte, og dér vi kan finde løsningerne på de udfordringer, vi står med.

Aktive medlemmer

Danmarks Lærerforening skal være sine medlemmer og understøtte fællesskabet ved at være en samlende kraft. Vi skal skabe deltagelsesmuligheder, udover det politiske, hvor aktiviteten er det, vi mødes om. Det skal vi, fordi det styrker vores professionelle fællesskab.

Professionsidealet

Jeg vil arbejde for, at Danmarks Lærerforening tager udgangspunkt i professionen. Vores virke skal basere sig på, hvor vi vil hen med vores profession, og hvad vi vil udrette som fagprofessionelle i folkeskolen. Professionsidentitet skal også være bærende for foreningens arbejde for medlemmer uden for folkeskolen. Vi skal sikre, at vi arbejder for alle faggrupper i Danmarks Lærerforening.

Sammen om skolen

Jeg vil arbejde for, at Danmarks Lærerforening bliver kendt for at bygge broer.

Stillere

Line Hultengren 026 • Betina Elmdam 052 • Per Skovsgaard 041 • Lasse Lohmann 041 • Hans Junker 052 • Allan Rosendahl Hounsgaard 052 • Karen S. Munk 041 • Jesper Nielsen 052 • Louise Villadsen 052 • Conni Andreassen 041 • Carsten Wagner 041 • Sofie F. Olsen 041 • Marie Nimb 041 • Astrid Matthiesen 133 • Mikkel Kristiansen 133 • Lars Levin Andersen 051 • Dan-Erik Walter Stenbæk 042 • Philip Engholm Larsen 041 • Mads Suren Kristiansen 041 • Lis Villum Sørensen 041 • Line Bedin 041 • Jacob Bøgh Andersen 061 • Rikke Møller Pedersen 153 • Pia Olsen Borregaard 051 • Anders Christensen 051 • Anne Jensen 042 • Per Flemming Brinckmann 042 • Lone Sønderby Kristensen 133 • Karen Asholt London Pedersen 041 • Jakob Jellum-Abildgaard 030 • Tobias Zimling Kristiansen 019 • Tina Svarre Hasselager 041 • Rune Mikael Kent 041 • Signe Voigt Vadskær 011

Det skal vi, fordi resultater opnået i samarbejde med de andre interessenter i skolen vil være blivende. Jeg går ind i hovedstyrelsen for at styrke vores folkeskole gennem samarbejde.

Dette er midler til at løse de udfordringer, vi står I hver dag: Inklusion, arbejdsvilkår, underfinansiering og rigide politiske mål.

Vi kender de udfordringer, vi skal håndtere – Det vigtige er, at vi gør det rigtigt.