Inspiration - IT

Ved at forstå vigtigheden af at være kildekritisk kan elever navigere mere sikkert og ansvarligt i det komplekse AI-landskab, skriver læreren.

Teknologivejleder: Her er mit vigtigste råd til dig, der skal lære eleverne om kunstig intelligens

Behovet for at undervise i digital kildekritik og give eleverne digital dannelse vokser i samme rasende tempo som mulighederne med kunstig intelligens, mener lærer og teknologivejleder.

Publiceret Senest opdateret

Der er ingen tvivl om, at kunstig intelligens (AI) er en hurtigvoksende medspiller i vores hverdag. Både privat og professionelt. Jeg bruger det dagligt, men på trods af det, synes jeg stadigvæk, det kan være virkelig svært at følge med og nå at forholde mig kritisk til teknologiens udvikling.

Anvendelsesmulighederne bliver hele tiden større, det samme gælder behovet for både kildekritik og digital dannelse. Fra sociale medier til bilkørsel og sundhedspleje spiller AI en stadig større rolle i vores liv. Ligesom med alt andet kræver det en vis grad af kritisk tænkning og digital dannelse at navigere i AI-landskabet. Det er nu, vi har muligheden for at forme elevernes forståelse og brug af AI. Det bliver kun sværere i fremtiden. 

Derfor er kildekritik og digital dannelse så vigtig 

 Som lærer spiller jeg en central rolle i at forberede mine elever til en verden, der bliver stadig mere digitaliseret og drevet af kunstig intelligens. Ved at lære eleverne at være kritiske i deres tilgang til AI, hjælper jeg dem med at udvikle vigtige færdigheder til at forstå og håndtere den teknologiske verden, de lever i. 

Når vi interagerer med AI, er det vigtigt at huske, at selvom det er intelligent, er det ikke nødvendigvis fejlfrit. AI-systemer trænes på data, og hvis disse data er ukorrekte eller partiske, kan det resultere i unøjagtige eller skæve resultater. Derfor er det afgørende at være kildekritisk og spørge: Hvordan blev denne AI trænet? Hvilke data blev brugt? Og hvilke forudindtagelser kan være indlejret i systemet? 

Digital dannelse spiller også en væsentlig rolle. Elever bør være fortrolige med digital teknologi og have en forståelse for, hvordan den påvirker samfundet. Det indebærer ikke kun tekniske færdigheder, men også etisk refleksion og evnen til at navigere i komplekse digitale landskaber. 

Det indebærer f.eks. at kunne identificere, håndtere og forstå risici for digitalt privatliv, datasikkerhed og online manipulation. 

Sådan udvikler du elevernes kritiske tænkning og digitale dannelse omkring AI 

Stil spørgsmål og husk at undre dig. Det er det vigtigste råd. Når du støder på en AI-applikation eller AI-genereret indhold så skal du og eleverne huske at spørge: Hvordan fungerer det? Hvordan blev det trænet? Og hvilke konsekvenser kan det have?

Samtidig bør man reflektere over, hvordan teknologien kan påvirke en personligt og samfundet som hele. 

Del gode ideer

Vil du bidrage til Folkeskolens inspirationsunivers? 

Så send en mail med dit indlæg til inspiration@folkeskolen.dk

Medsend gerne et billede af dig selv, som vi må bruge.

Undersøg gerne forskellige kilder og meninger om den pågældende AI. Det kan hjælpe dig med at få en bredere forståelse og identificere eventuelle blinde pletter. Ligeledes er det vigtigt at lytte til forskellige synspunkter om digital dannelse og reflektere over, hvordan de kan påvirke dine egne handlinger online. 

Samtidig er det vigtigt at forstå den digitale kontekst, du befinder dig i, og være opmærksom på de risici og muligheder, der følger med. 

Når I lærer om computere og teknologi, kan eleverne opfordres til tale med deres klassekammerater om, hvad de synes om det. Nogle kan lide at bruge computeren til at lære, mens andre foretrækker at lære på andre måder. Ved at lytte til hinandens meninger kan man lære mere om, hvordan teknologi påvirker os alle forskelligt. 

 Når du ser resultater skabt med hjælp af AI, skal du overveje, om de giver mening i den pågældende kontekst. Hvis resultatet virker mærkeligt eller problematisk, så undersøg det nærmere. Det samme gælder for information online – vær kritisk over for det, du læser, og undersøg om kilden er pålidelig. 

Kritisk tænkning og digital dannelse er uundværlige værktøjer for elevers møde med kunstig intelligens. Ved at forstå vigtigheden af at være kildekritisk og opmærksom på forudindtagelser, kan elever navigere mere sikkert og ansvarligt i det komplekse AI-landskab. Samtidig er digital dannelse afgørende for at ruste eleverne til at forstå og håndtere de digitale udfordringer, de møder i en stadigt mere teknologisk verden.

Det er grundlæggende egenskaber, som vi bør arbejde med, helt nede fra indskolingen af.