Læreplaner

Inspirationen er old school - faghæfterne fra 1976 er sammen med de gældende læreplaner for gymnasiet forbilleder for det fagfornyelsesprojekt, der skal i gang i den danske folkeskole.

Sammen om skolen:
Total fagfornyelse i folkeskolen sættes i gang

Læreplanerne for gymnasiet og folkeskolens 1970'er-planer er forbilledet, og alle folkeskoler inviteres til at give deres besyv med, når en arbejdsgruppe nu går i gang med at lægge de første linjer til fremtidens Folkeskolens Fagplaner.

Publiceret Senest opdateret

Ni ud af ti Fælles mål for folkeskolen skal fjernes, lovede statsminister Mette Frederiksen i sin tale ved Folketingets åbning i oktober.

Og lige præcis dét tal er et af pejlemærkerne for den ekspertgruppe for fagfornyelsen i folkeskolen, som folkeskoleforligskredsen i dag sætter i gang med arbejdet. 

Dr. pæd., rektor for UC Syd Alexander von Oettingen og områdechef for grundskole i Danmarks Evalueringsinstitut, ph.d. Lise Tingleff Nielsen, deler formandskabet for ekspertgruppen. Og ekspertgruppen får hjælp af et fælles sekretariat med medarbejdere fra Børne- og Undervisningsministeriet og parterne i Sammen om Skolen, herunder Danmarks Lærerforening. 

Ekspertgruppen

  • Alexander von Oettingen, rektor, UC Syd - formand
  • Lise Tingleff Nielsen, områdechef for grundskole, Danmarks Evalueringsinstitut - formand
  • Ane Qvortrup, professor, Syddansk Universitet
  • Dennis Hornhave, undervisnings- og udviklingsansvarlig hos Skoletjenesten Kolding/Kolding Stadsarkiv
  • Helle Bjerg, skoleleder, Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommune
  • Ida Geertz-Jensen, lærer, Slotsparkens Friskole, Jægerspris
  • Lene Tanggaard, rektor, Designskolen Kolding, professor ved Aalborg Universitet
  • Peter Staun Kastholm, Direktør, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser
  • Thomas Illum Hansen, forskningschef, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Skolerne skal være med

Opgaven for ekspertgruppen er at udarbejde et beslutningsgrundlag til ministeren og folkeskoleforligskredsen med anbefalinger til den konkrete tilrettelæggelse af fagfornyelsen inklusive et udviklingsprogram. Og et forslag til et format for nye og enklere planer for fagene inspireret af dels læreplanerne i de gymnasiale uddannelser, dels folkeskolens faghæfter for fagene fra 1976.  

Ekspertgruppen skal også kigge på de nuværende obligatoriske emner og tværgående temaer som for eksempel seksualundervisning og uddannelse og job, og hvordan de fremover skal placeres. 

Afhængig af forligskredsens beslutning om teknologiforståelse, skal også denne faglighed indgå i oplægget til fagfornyelsen. 

Alle landets folkeskoler inviteres til at give input til udviklingen af de kommende fagplaner og det tilhørende udviklingsprogram. 

Udviklingsprogram og fagfornyelse skal kunne realiseres inden for de eksisterende økonomiske rammer, plus hvad man eventuelt bliver enige om i forligskredsens forhandling af regeringens folkeskoleudspil. 

Men der åbnes i kommissoriet også op for, at ekspertgruppen kan gå til eksempelvis fonde for at skaffe yderligere finansiering til projektet.

Tidsplanen er, at ekspertgruppen afleverer sine anbefalinger sidst på året i år, og at nye fagplaner for folkeskolen skal være gældende fra skoleåret 2027/28.

Politiske pejlemærker for fagfornyelsen

1. Folkeskolens Fagplaner formuleres ud fra folkeskolens formål og understøttes af få, præcise mål, som skal sikre progression. Det samlede antal af mål må ikke overstige 10 pct. af de nuværende mål.

2. Folkeskolens Fagplaner skal beskrive fagets kernestof og understøtte, at eleverne stilles lige ved skoleskift og ved overgang til videre uddannelse og arbejde.

3. Folkeskolens Fagplaner skal være skrevet i et letforståeligt, pædagogisk sprog, som understøtter plads til både at fordybe sig i fagenes teoretiske grundlag og deres praktiske anvendelse, jf. Folkeskolelovens §5 stk. 1.

4. Folkeskolens Fagplaner skal understøtte den løbende evaluering af elevernes viden og færdigheder samt den endelige afslutning af faget.

5. Folkeskolens Fagplaner skal udvikles med omfattende inddragelse af folkeskolens parter, eksperter og praktikere.

6. Folkeskolens Fagplaner skal udarbejdes og implementeres i sammenhæng med et udviklingsprogram.