Citat

Kronik: Husk dannelsen, når skolen på ny skal reformeres

Når nu dannelse er så vigtig i debatten om folkeskolen, så kunne vi vel formode, at det får en førsteprioritet, når der stilles krav til en ny folkeskolereform. Men det forekommer umiddelbart ikke at være tilfældet, skriver pensioneret lektor i pædagogik Bent Nabe-Nielsen i en kronik i Kristeligt Dagblad.

Han peger på det såkaldte 'pædagogiske paradoks': "Hvordan kan skolens virke være præget af åndsfrihed og ligeværd, når der er så markante krav om kvalifikationer, som er pålagt udefra?", skriver han.

"En overvindelse af det pædagogiske paradoks kalder på en dannelsestænkning, hvor åndsfrihed ikke kun er et fremtidsperspektiv, men er aktuel i elevernes bevidsthed gennem hele skoleforløbet".

Kronik fra Kristeligt Dagblad (pdf)

Powered by Labrador CMS