Generalforsamling Bornholms lærerforening Kreds 071

Fredag d. 24.3.2023 kl. 16:00 på Green Solution House

Bornholms lærerforening Kreds 071 afholder ordinær generalforsamling på Green Solution House d.24.3.23 kl.16.00.

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent og protokolfører
  2. Formalia og vedtagelse af forretningsorden
  3. Beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Regnskab
  6. Budget og fastsættelse af kontingent
  7. Eventuelt

Punkter der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Kommandantgården – Rosengade 2B, 3700 Rønne eller pr. mail: 071@dlf.org senest 10 dage før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden kan ligeledes ses på www.blfnet.dk. Endelig dagsorden samt vedtægtsændringer udsendes til skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen og vil samtidigt blive lagt på hjemmesiden.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS