Børnenes Klimamøde 2022: Fra Klima-angst til klimahandling

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Klima og klimaforandringer er et emne, der er kommet for at blive. Det fylder i medierne, i samtaler over middagsbordene og ikke mindst blandt børn og unge.

Men hvordan, får vi den svære klimadagsorden ind i klasselokalet? Klimacentret Klimatorium lancerer 1. februar undervisningsforløbet ”Fra klima-angst til klimahandling”, som kan bruges gratis af skoleklasser i hele landet. Materialet varmer op til Børnenes Klimamøde, som vi afholder fysisk og digital den 19. august.

Undervisningsforløbet er bygget op af tre moduler, hvor det sidste består af en samskabende udviklingsproces. Eleverne klædes først på med viden om klima, klimaforandringer og klimaløsninger, og herefter guides igennem samskabelsesforløbet, hvor de i grupper skal udvikle deres helt egne klimaløsninger. Løsningerne kan herefter blive en del af Børnenes Klimamøde 2022. Materialet lægger op til masser af bevægelse, aktiviteter og samtale. Forløbet er bygget op omkring en række lettilgængelige explainer-videoer, så alle kan være med, og samtidig er der gode muligheder for at differentiere sværhedsgraden.

Skoleklasser i hele landet kan arbejde med forløbet fra 1. februar, og de kan sende ideer ind helt frem til sommer. Her vil en dommerkomité udvælge de allerbedste klimaløsninger. Den primære målgruppe for undervisningsforløbet er 4.-5.-klassetrin. På sidste års børneklimamøde stod de kreative ideer i kø, og der blev givet en særlig hyldest til ideer som solceller, der sendes ud i rummet, så de er tæt på solen, en klimavej, der kan bruges til brandslukning og husholdningsbatterier, der kører på solenergi.

Men på Børnenes Klimamøde bliver alle de indsendte løsninger hyldet. Vi ønsker at skabe en inddragende klima-event, hvor børnene bliver hørt – og hvor de også oplever, at deres mening og bidrag tæller. Du kan se meget mere om både undervisningsforløbet og Børnenes Klimamøde 2022 i den vedhæftede invitation - eller på klimatorium.dk, hvor det også er muligt at tilmelde sig et webinar om forløbet.

Start dato: 19. august 2022Hjemmeside: http://klimatorium.dk/klimamoedet/boernenes-klimamoede-2022/Pris: 0 kr.