Kandidat

Marianne Giannini, Københavns Lærerforening

1. suppleant: Tina Langeland Kreds 153
2. suppleant: Dorthe Clausen Kreds 140

Forbedrede arbejdsvilkår, et godt arbejdsmiljø og resursetilførsler med det samme, imens vi venter på, at det nye skoleudspil folder sig ud.

Jeg arbejder på fuld tid som børnehaveklasseleder på Langelinieskolen i København og har gjort det i 27 år. Jeg er formand for Børnehaveklasseforeningen, sidder i Faggruppen for Børnehaveklassen i Undervisningsministeriet og er kongresdelegeret i DLF på 14. år. Erfaring, jeg tror vil kunne bidrage positivt i hovedstyrelsesarbejdet i DLF.

Ude på skolerne har vi et stigende antal børn, der har det svært. Vi har flere usikre forældre, og de elever, vi modtager, er mere udfordrede, end de har været hidtil. Vi er færre uddannede voksne til at løse opgaverne, og vi løber rigtig hurtigt for at nå så meget som muligt. Vi bliver nødt til at træffe valg, der ikke er de bedste, og gå på kompromis med det, vi ser som de rigtige løsninger.

Jeg vil arbejde for nok kompetente voksne til at stoppe problematikker, inden de vokser sig større – gøre opmærksom på, at alle elever, både de introverte, de voldsomt udadreagerende, de fysisk udfordrede, de fagligt skarpe, de fagligt svage og alle de andre med hver deres udfordringer og forcer, skal tages godt imod i skolen. Og vi ansatte skal kunne holde til et langt arbejdsliv.

Hvis jeg bliver valgt ind i hovedstyrelsen, vil jeg gøre opmærksom på, at imens vi venter på, at alle parter i "Sammen om skolen" bliver enige om, hvordan problematikkerne klares bedst, skal vi tildeles resurser, så ikke endnu flere siger op, endnu flere børn kommer til at lide af mistrivsel, endnu flere bliver overset, og endnu flere forældre vælger folkeskolen fra.

For yderligere oplysninger: mg.la@me.com eller telefon 26 11 23 59.

Stillere

Anders Dreyer 011 • Heidi Rieck 011 • Sarah Stjerne Dal Hansen 011 • Lisbeth Bernt 080 • Helle Kongsfelt 011 • Merete Kongshøj Madsen 011 • Signe Ramskover 152 • Ninette Guldfeldt Søegaard 021 • Gitte Eghøj 080 • Karina Brandt 011 • Bodil Høeg 036 • Marianne Grøn Sørensen 071 • Susanne Kold 061 • Lea Rejmers 011 • Helle Verdier 021 • Morten Skøtte, Landskredsen • Lone Nyholm 133 • Maria Isabel Harring Kristensen 011 • Helle Brandt 011 • Lene Rask Lybæk 092 • Jeanett Harup-Pelsen 071 • Katrine Borup Harning 030 • Wenche Klepsvik 011 • Heidi Stammerjohann Madelung 060 • Nina Garst Jensen 011 • Brita Amdi 152 • Kirsten Annette Nielsen 011 • Jesper Balsløv Fransén 011 • Vibeke Evert 019 • Johan Randrup 133 • Marianne frost 011