BLOG Mette Frederiksen

Mette Frederiksen:

Folkeskolelærer, PD, foredragsholder, debattør

Abonner på nyt om Mette Frederiksen i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

2   34

Historisk vigtig aftale om folkeskolen - men hvad gør kommunerne nu?

Med den brede aftale om flere frihedsgrader og et fagligt løft i folkeskolen har den sunde fornuft endelig ramt Christiansborgs skolepolitikere. Aftalen er fyldt med udsædvangligt gode tiltag. Men skole-Danmark kan nu holde vejret og vente på, om kommunerne er deres opgave voksen og vil følge den gode aftale til dørs.

3   33

Årsplaner bør revideres og indeholde andet end læringsmål

Snart begynder forberedelsen af et nyt skoleår. Her bør man ude på skolerne stoppe op og gentænke kravene til årsplaner. Årsplanerne i de digitale læringsplatforme funderes på læringsmål. Men dét er for snævert og ude af trit med den skolepolitiske udvikling.

3   173

Ikke alle elever savner skolen

Medierne er fulde af historier om elever, der mistrives med hjemsendelsen fra skolen. Men virkeligheden er også en anden. Nogle elever længes ikke efter en genåbning, og det peger direkte på skolens problemer med uro, inklusion og for lidt tid til den enkelte.

0   58

Jeg støtter Gordon som formand

Det er meget afgørende, hvem Danmarks Lærerforenings næste formand bliver. Vi har brug for en formand, der med værdighed og respekt kan genrejse lærernes omdømme udadtil, og som med sine personlige og faglige kvalifikationer kan sætte sagerne - og ikke sig selv - i centrum. Derfor anbefaler jeg Gordon.

2   123

Til KL: Understøttende undervisning er ikke hemmeligheden bag nødundervisningens succes

Coronatidens nødundervisning har på flere måder forbedret rammerne omkring elevernes læring og trivsel. Ifølge KL skyldes det, at nødundervisningen ligner den understøttende undervisning. Det er på flere måder et eklatant fejlskud.

5   89

Evaluering af skolereformen har hele tiden været 5-årig – nu vil ministeren forlænge

I disse dage har undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil travlt med at hævde, at folkeskolereformen må have længere tid at virke i, før man kan se resultater. Men hvorfor besluttede man så i sin tid, at følgeforskningen skulle være 5-årig?

14   174

Indse nu, at reformen har slået fejl

Eleverne er ikke blevet dygtigere. Og de trives ikke bedre. Det var reformens ultimative mål, så derfor er reformen en fiasko. Det er indiskutabelt. Men nu kappes man om at slå fast, at reformens elementer er gode nok, og at de bare skal have tid til at virke. I stedet burde man tage fat om nældens rod.

0   6

Brug for flere typer af faglige test

De seneste PISA-resultater er landet, og i kølvandet herpå diskuteres testenes kvalitet. Men diskussionerne mangler ofte blik for, at der er behov for forskellige typer af test afhængigt af, hvem målgruppen er: det politiske system eller lærerne og de enkelte skoler.

0   14

Ønsker til ny hovedstyrelse: Hold fokus på kerneopgaven og optimér lærernes omdømme

Et nyt hold til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse er sat. Ved tærsklen til noget nyt kan det være tid til at tænke sig om og ønske sig noget. Især to forhold er for mig afgørende for skolens fremtid og for lærergerningen: at holde fokus på skolens kerneopgave og at styrke lærernes offentlige omdømme.

0   19

Anbefaling af Jeanette Sjøberg til hovedstyrelsen

Lærere bliver hørt, når der kan skabes respekt om dét, der siges, og om måden, det siges på. Derfor skal vi give mange stemmer til Jeanette Sjøberg, så hun kan fortsætte i hovedstyrelsen.

3   28

3 grunde til at erstatte nationale test med lokale evalueringsprogrammer

Når Folketinget inden næste skoleår vil finde en afløser for de nationale test, bør man helt skrinlægge intentionen om et nationalt, digitalt evalueringsværktøj. Der er flere gode grunde til i stedet at lave lokale evalueringsprogrammer ude på skolerne.

5   14

De nationale test synger på sidste vers

Ifølge undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil er de nationale test ude af folkeskolen fra skoleåret 2020/2021

6   70

Skolen er ikke en socialpolitisk institution

Reaktion på Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils brev til folkeskolens ansatte.

1   86

Værn om folkeskolen nu

Et nyt skoleår står for døren. Og det er nærliggende at tænke over, hvilken skole vi vender tilbage til. Vores folkeskole - med en række fornemme og meget vigtige opgaver. Men også en folkeskole, der trænger til fornyet og markant politisk opbakning for ikke at gå helt i opløsning.

28   23

Nationale test: Drop intentionen om at skabe overblik over en årgangs faglighed

To forskere har påvist både fejl og stor usikkerhed i de nationale test og opfordrer til at droppe dem. Undervisningsminister, Merete Riisager, siger i et interview på folkeskolen.dk, at de nationale test er det eneste værktøj, der gør det muligt at følge fagligheden for en hel årgang. Men den intention vil aldrig kunne opfyldes.

0   12

Øget professionel dømmekraft – en tilbagevenden til pædagogisk praksis

Lempelsen af Fælles Mål indeholder et politisk ønske om at øge lærernes professionelle dømmekraft. Men hvad skal dømmekraften bruges til? Og hvornår er den professionel?

1   71

Målstyring skal ud af folkeskolen nu

Det er på mange måder vist og beskrevet, at læringsmålstyring ikke virker, og at den ødelægger mere, end den gavner, i folkeskolen. Nu er det tid til, at alle parter omkring skolen trækker i arbejdstøjet og leverer den indsats, der skal til, for at læringsmålstyring som fænomen og i praksis én gang for alle kan fjernes fra folkeskolen. Forandringen kommer ikke af sig selv.

14   22

Folkeskolen.dk forstærker folkeskolens dårlige omdømme i artikel om inklusion

På folkeskolen.dk er der netop nu sat fokus på inklusion. Med god grund. Der er mange vigtige historier at fortælle om det. Men i en artikel i sidste uge tegnes et unuanceret billede af inklusionsudfordringerne, og privatskolerne favoriseres på bekostning af folkeskolen. Det kan skade folkeskolen, der ikke har råd til uretmæssig dårlig omtale.

0   13

Fælles Mål: Øget frihed til lærerne – men frihed til hvad?

Med de vejledende færdigheds- og vidensmål ønsker folkeskoleforligskredsen et stærkere fokus på folkeskolens formål i undervisningen og en øget frihed til kommunerne og skolerne i arbejdet med Fælles Mål. Men hvad handler friheden egentlig om?

1   43

Skolens dannelsesopgave er ikke primært pædagogernes

Pædagogernes rolle i folkeskolen debatteres livligt for tiden. Bør de undervise alene eller ej? Bør de læse vikartimer eller ej? Bør de have lektiecafé-timer eller ej? Ikke sjældent hører man debattører fremføre, at pædagoger hører til i skolen, fordi de varetager skolens dannelsesopgave. Men det er en fejlagtig opfattelse. Skolens dannelsesopgave ligger primært i fagene.