Bevægelse for alle slutkonference – inklusion og bevægelse i folkeskolen

Torsdag d. 21. september 2023 Kl. 10:00-15:00. Sted: Blekinge Blvd. 2, 2630 Taastrup

Videnscenter om Handicap inviterer til gratis konference og afslutning på det Novo Nordisk Fonds-støttede projekt “Bevægelse for alle”. Konferencen foregår i Høje Taastrup torsdag d. 21. september 2023 kl. 10:00 – 15:00 og byder på spændende oplæg og praksisrettede workshops.

Vi vil byde flere af skolerne, der har bidraget til projektet velkommen og præsentere vigtige læringer fra projektet. Derudover vil vi i løbet af dagen få besøg af spændende oplægs- og workshopholdere. Først vil hjerneforsker og forfatter Kjeld Fredens dele ud om, hvordan læring med kroppen forrest finder sted.

Derefter vil der være to runder med workshops, hvor du skal vælge dig ind på en både formiddag og eftermiddag. Se dine muligheder i programmet vedhæftet nedenfor. 

Afslutningsvis får vi besøg af Manu Sareen, der vil bidrage med sin vinkel på, hvordan han har brugt bevægelse i sit liv.

Konferencen er for alle med interesse i at skabe bevægelsesglæde for alle børn og kunne få alle børn med i bevægelsesaktiviteter.

Tilmeldingslink: https://videnomhandicap.dk/arrangement/bevaegelse-for-alle-slutkonference/

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.