Generalforsamling i Vends Herreds Lærerkreds

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 16.30 i Aulaen på Østre Skole

Publiceret

Vends Herreds Lærerkreds indkalder til Generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2022 kl. 16.30 i Aulaen på Østre Skole

Foreløbig dagsorden:

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp.
  6. Budget og fastlæggelse af kredskontingent
  7. Valg
  8. Eventuelt

Kandidater til valg, der ønsker deres navn offentliggjort med den endelige dagsorden, bedes rette skriftlig henvendelse til Kredsen senest den 20. marts 2022. Samme frist gør sig gældende ift. forslag til dagsordenen.

Opstillede kandidater til formandsvalg:

Mads Alnor (genopstiller)

Opstillede kandidater til næstformandsvalg:

Thomas Hollensen (genopstiller)

Opstillede kandidater til kredsstyrelsen:

Lisa Mikkelsen Bojsen (genopstiller)

Søren Ørgård Hansen (genopstiller)

Efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær.

HUSK: Tilmelding til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest den 23. marts 2022

Powered by Labrador CMS