Generalforsamling i Allerød-Hørsholm Lærerforening Kreds 29

Onsdag d. 8. marts 2023 kl. 16.00 på Kratbjergskolen, Afd. Ravnsholt, Søparken 1, 3450 Allerød.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Allerød – Hørsholm Lærerforening, Kreds 29

Onsdag d. 8. marts 2023 kl. 16.00 på Kratbjergskolen, Afd. Ravnsholt, Søparken 1, 3450 Allerød.

Fra kl. 16.00 til 17.00 vil vi gerne invitere til et oplæg af Regitze Flannov. Regitze er formand for undervisningsudvalget i DLF, bestyrelsesmedlem i KP og er med i vores forpligtende kredssamarbejde i Nordsjælland. Regitze vil komme med et aktuelt skolepolitisk oplæg om lærerprofessionens indflydelse og vores indsatser i forhold til inklusion, lærermangel mv.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forretningsorden

3. Beretning

4. Regnskaber

5. Indkomne forslag

6. Fastlæggelse af ydelser til styrelsesmedlemmer m.v.

7. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest onsdag den 22. februar 2023.

Kredsens kontor: Kærvej 8, 3450 Allerød, 029@dlf.org.”

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS