Anmeldelse

Prøveforberedelse på spil

Nyt matematikspil forbereder eleverne på deres afgangsprøver, men den brugbare læring derudover er begrænset. 

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

MasterMatik

Forfatter: Louise Jacobsen 

945 kroner

Forlag: Alinea

Hvad er målet med undervisningen i 9. klasse? Lad os lige drømme lidt til en start. Hvad vil der ske med undervisningen og læringen, hvis man afskaffer test og afgangseksamen i 9. klasse?

Over tid vil undervisningen sikkert i højere grad have fokus på dybdelæring og forståelse. Test og prøver har fokus på at måle elevernes færdigheder i at huske og reproducere viden. Læringen vil blive mere motiverende for eleverne. Test og prøver kan være en stressfaktor for elever og kan føre til, at eleverne lærer for at bestå testen eller prøven frem for at forstå. Lærernes rolle vil ændre sig. Undervisningen i 9. klasse har i stort omfang fokus på at forberede eleverne til den afsluttende afgangseksamen.

Tænk hvis fokus i stedet var på at udvikle elevernes færdigheder og interesser. Det ville føre til en mere meningsfuld skolegang for både lærer og elever. I tillæg vil der kunne spares penge uden censorer og elevernes trivsel ville blive øget. Og hvem ved, måske er det vejen til at leve op til folkeskolelovens formålsparagraf og dens visioner, mål og idealer.

Ok. Tilbage til virkeligheden uden for mange drømme. 'MasterMatik' er et spil, der er målrettet til undervisningen i matematik i 9. klasse. Spillets formål er at træne elevernes færdigheder og kompetencer i de matematiske emner talforståelse, talbehandling, algebra, geometri og statistik.

Spillereglerne er enkle. To elever arbejder sammen på et hold. De trækker et kort og skal samarbejde om at besvare et spørgsmål. For at besvare spørgsmålene skal eleverne bruge deres matematiske viden og kompetencer. Hvis eleverne svarer rigtigt, får de et point. Hvis de svarer forkert, får modstanderholdet et point. Spillerne skiftes til at trække et kort, og det hold, der har flest point, når spillet er slut, vinder. 

'MasterMatik' kan helt sikkert være et middel til at hjælpe elever i 9. klasse med at forberede sig til prøverne i matematik. Jeg er mere i tvivl, om eleverne ved at spille 'MasterMatik' tilegner sig brugbar læring, som har relevans andet end for at klare sig bedst muligt til de afsluttende prøver i matematik. Den største styrke ved spillet er, at elevernes samarbejdsevne og kommunikative evner blive styrket gennem samarbejdet om at besvare spørgsmålene.

Min afsluttende kommentar er blot, hvorfor drømme og virkelighed skal være så langt fra hinanden?

Powered by Labrador CMS