Generalforsamling Aabenraa Lærerkreds kreds 92

Onsdag den 8. marts 2023 kl. 17.00 Folkehjem Aabenraa

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

onsdag den 8. marts 2023 kl. 17.00, Folkehjem Aabenraa

Foreløbig dagsor­den:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formand

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af ydelser

6. Budget og fastsættelse af kontingent

7. Eventuelt

Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 21.02.2023 klokken 12.00.

Powered by Labrador CMS