Tidsskriftet Specialpædagogik

Tidsskriftet Specialpædagogik bringer artikler og andet stof med relation til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for småbørn, folkeskoleelever og voksne. Tidsskriftet udsendes til medlemmer af Danmarks Specialpædagogiske Forening samt medlemmer at Danmarks Lærerforening, der arbejder på institutioner for specialundervisning for voksne. Endvidere udsendes bladet til abonnenter, der ikke er medlem af ovennævnte foreninger.

Tidsskriftet Specialpædagogik udkommer 4 gange om året i papirudgave og 2 gange om året med en aktuel artikel i pdf-udgave. Abonnement kan bestilles hos DLF Økonomi og Administration, Vandkunsten 12, 1467 København K, Telefon 3369 6300. Et enkelt abonnement koster 590 kr. Man kan også melde sig ind i Danmarks Specialpædagogiske forening, og derved modtage tidsskriftet. Et medlemskab koster 475 kr. årligt for enkeltmedlememr og 350 kr. for studerende. Indmeldelse kan ske på specialundervisere.dk/indmeld.htm

Abonnement

Besøg Tidsskriftet Specialpædagogiks hjemmeside og webshop her

Har du lyst til at skrive en artikel til tidsskriftet Specialpædagogik?